M
E
N
U

MENU

Executive Committee

Sh. Udit Sheth

President

uditsheth10@gmail.com

Dr. Jaideep Arya

Secretary General

jaiarya1973@gmail.com

DR. ANANDA BALAYOGI BHAVANANI

Senior Vice President

yognat@gmail.com

Acharya Dr. Niranjan Murthy

Vice President

sgsyogafoundation@gmail.com

Sh. Sanjay Malpani

Vice President

sanjay@malpani.com

SH. Rakesh Kumar

Vice President

rkyk1975@gmail.com

Acharya Mohan Rabindra

Joint-Secretary

rabindra48@gmail.com

Sh. Rachit Kaushik

Treasurer

rachitvi@gmail.com

Sh. Ramkumar Rathi

MEMBER

ramrathi1943@gmail.com

Mrs. Ekta Bouderlique

Member

ekta.bouderlique@heartfulness.org

Sh. Umang Gopal Bhai

MEMBER

umangdawn@gmail.com

Sh. C. P. Purohit

MEMBER

gbrilliantyoga@gmail.com

Dr Ved Prakash IPS (Rtd.)

MEMBER

vedips93@gmail.com

Sh. Vishnu Bhutada

MEMBER

pys.vishnu@gmail.com

Sh. Bhawar Lal Arya

MEMBER

blarya161969@gmail.com

Sh. Rohit Kaushik

MEMBER

rohitkaushik002@gmail.com

Dr. Navdeep Joshi

MEMBER

navyoga.yoga@gmail.com

Dr. Naveen Chandra Kandpal

MEMBER

rkyk11@gmail.com